Neler Yapıyoruz ?

Neler Yapıyoruz ?

Hava Kompresörünün Yüksüz Modda Çalıştırılması Projesi

2021 yılında hava kompresöründe geliştirdiğimiz yöntem ile hava üretim ünitesindeki elektrikli kompresörlerden birini yüksüz modda kullanmaya başladık. Uygulama sayesinde yıllık ortalama 4 bin ton emisyon azaltımı gerçekleştiriyoruz.

Hidrojen Denge Optimizasyonu Projesi

Hidrojen Denge Optimizasyonu Projesi ile beslemeye gönderilen hidrojenin sürekli takibini yürütüyor, ünite duruşları sırasında oluşan hidrojen kayıplarının önüne geçiyoruz. Uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 6 bin ton emisyonun geri kazanılmasını sağlıyoruz.

Kükürt Üretiminde Buhar Geri Kazanımı Projesi

Kükürt üretim ünitesinde yürüttüğümüz proje kapsamında, işlem sırasında harcanan buharı rafineri buhar balansına geri kazandırıyoruz. Çalışma ile yıllık ortalama 50 bin ton CO2 emisyonunun atmosfere karışmasını önlüyoruz.

Düzenli Emisyon Ölçümü

Bacalarımızda bulunan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile sera gazı emisyonlarımızı takip ediyor, yasal mevzuata uygun bir şekilde raporluyoruz. Kaydedilen değerleri her yıl düzenli olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildiriyoruz.

HGU Ünitesine Gelen Demineralize Suyun Isıtılması Projesi

HGU ünitesinde başlattığımız proje ile proses gazının sahip olduğu atık ısıdan faydalanarak demineralize suyun ısıtılmasını sağlıyoruz. Böylece su ve elektrik tüketiminden önemli ölçüde tasarruf ederken yıllık bazda 10 kton emisyon azaltımı kaydediyoruz.

Sıfır Atık

Önleme, yeniden kullanım, azaltım, geri dönüşüm ve bertaraf adımlarından oluşan gelişmiş bir atık yönetim süreci yürütüyoruz. Tesisimize kazandırdığımız Sıfır Atık Belgesi ile iyileştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Maliyet Optimizasyonu

Güncel Eşya Takip Sistemi ile nakliye süreçlerinin takibini efektif bir şekilde yönetiyoruz. GETS uygulaması ile ithal harcamaların yanı sıra ileride karşılaşabilecek olası masrafların da önüne geçiyoruz.

Dijital Yetkinlik

Endüstri 4.0’ı en iyi uygulayan şirketler platformu “Global Lighthouse Network”e giren ilk ve tek rafineriyiz. Kaydettiğimiz bu başarı odağında dijitalleşme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Robotik Süreç Otomasyonu

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisini altyapımıza entegre ediyoruz. Devreye aldığımız dijital asistanlar sayesinde operasyonel yükleri azaltırken, iş süreçlerini verimli bir şekilde yönetiyoruz.

Ağaçlandırma Çalışmaları

2021 yılında Ege Orman Vakfı iş birliği ile Aliağa Güzelhisar Köyü’nde 14.150 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Ağaçlandırdığımız alanların bakımını düzenli olarak yürütüyor, yeni iş birlikleri geliştirerek çevreci çalışmalarda yer almayı sürdürüyoruz.

Değer Benim Platformu

Çalışanlarımızın fikirleriyle şekillenen “Değer Benim Platformu” sayesinde, başta enerji verimliliği ve dijitalleşme olmak üzere birçok kategoride fark yaratan projelere imza atıyoruz.

SOCAR Gönüllüleri

Şirket çalışanlarımızın da yer aldığı SOCAR Gönüllüleri ile toplum için değer üretiyoruz. Gönüllü çalışanlarımızın öncülüğünde; çevre, spor, eğitim, sağlık ve doğal afet konularında fayda yaratan sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapıyoruz.

Satınalma ve Tedarik Zinciri Çalışmaları

Sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek için satınalma ve tedarik zinciri faaliyetlerinde aşağıdaki aksiyonları alıyoruz:

  • Satınalma süreçlerinde enerji verimliliği ve talep edilen malzemelerin kullanımına (PR) ilişkin içerikler, Yeşil Tedarik Politikası, Teklifleri Değerlendirme MM Prosedürü, MM Stok Kullanılabilirliğini Kontrol Etme ve PR Oluşturma Prosedürleri'nde belirleniyor ve uygulamalar bu kapsamlarda yürütülüyor. Detaylı bilgi için Satınalma Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
  • Sürdürülebilirlik alanında SOCAR Türkiye'nin karbondan arındırma stratejisini destekleyecek enerji verimliliği fırsatlarına odaklanıyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Mart ayından itibaren satış depolarımızda elektrikli forklift kullanımına başladık.
  • SOCAR Türkiye Rafineri Petrokimya İş Birimi sahasında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı/yüklenici personellerinin, operasyon sahasına girmeden önce zorunlu bir eğitim alması gerekiyor. Çevre ile ilgili içerikler de eğitimin kapsamına dahil ediliyor. Detaylı bilgi için İSG Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye Rafineri Petrokimya İş Birimi sahasında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı/yüklenicilere yönelik satınalma ve tedarik zinciri süreçleri kapsamında, Satınalma Departmanı ile birlikte diğer ilgili departmanların katılımıyla yıllık olarak saha denetimleri gerçekleştiriliyor. Saha denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen aksaklıklar, düzeltici faaliyetler için hizmet sağlayıcılara/yüklenicilere raporlanıyor. Uygun olmayan hizmet sağlayıcı/yükleniciler için prosedürlere uygun olarak gerekli aksiyonlar alınıyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Satınalma Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye olarak UN Global Compact ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne üyeliklerimiz bulunuyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için İletişim ve Sürdürülebilirlik Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye bünyesindeki tüm grup şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşmelerinde öngörülen SOCAR Türkiye Etik Kuralları kapsamında faaliyetlerini yürütüyorlar. Çalışanlarımızın yanı sıra iş ortaklarımızdan ve SOCAR Türkiye adına hareket eden tedarikçilerimizden/yüklenicilerimizden de etik kurallarımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için SOCAR Türkiye ve Petkim’in internet sitesinde paylaşılan Etik Kurallar dökümanını inceleyebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Talep, istek ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin