Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge ve İnovasyon

Sürdürülebilirliğin temel unsuru olan teknoloji, iş stratejimizin merkezinde yer alıyor. Köklü Ar-Ge kültürümüzü sürekli geliştirirken süreçlerimizin iyileştirilmesini sağlayan dijital uygulamalara yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Lighthouse Network’üne giren dünyadaki ilk ve tek rafineri olduk.

Dijitalleşmede Küresel Yetkinlik

Dijital dönüşümde yakaladığımız standartları küresel çapta kanıtlıyoruz. 2021’de, Endüstri 4.0 uygulamalarını üretimde en iyi kullanan tesislerin yer aldığı ‘Global Lighthouse Network’e seçildik. Bu başarıyla Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl belirlenen “dünyanın en dijital şirketleri” arasına girebilen dünyadaki ilk ve tek rafineri olduk.
Üretim süreçlerimizde verimlilik ve bütünlüğü artıran dijitalleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Başta endüstri 4.0 teknolojileri olmak üzere birçok dijital teknolojiyi iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Maliyet azaltımı, enerji tasarrufu, operasyon esneklik odağında faaliyetlerimizi optimize ediyor, SmartSignal uygulaması ile arızaların erkenden tespit edilmesini sağlıyoruz.
STAR Rafineri şirketlerindenakliye hizmetlerinin yakın takibi için geliştirilen Güncel Eşya Takip Sistemi (GETS) ile departmanların iletişimi artırılırken, öncelikli olarak aksiyon alabilmesi ve uzun dönemde de güncel iş takibine olanak verilerek normal ithal masraflarının yanı sıra ileride karşılaşabilecek olası diğer masrafların da önlenmesine katkı sağlandı.

Entegrasyonla Gelen Verimlilik

PETKİM ile sağlanan entegrasyonla birlikte kapsamlı altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında teknolojik yapılanmamızı üretimde hammadde esnekliği sağlayacak şekilde genişletiyoruz.
PETKİM tesislerinde ortaya çıkan düşük değerli ürünlerin daha değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlıyoruz. Örneğin; Petkim Aromatikler Fabrikası’ndan çıkan ağır nafta STAR Rafineri’de jet yakıtına dönüştürülüyor. Süreçler iyileştiriliyor, çalışmalar optimize ediliyor. Ortak alımlar ve kullanımlar sayesinde kapsamlı maliyet avantajı elde ediliyor.
PETKİM’den çekilen elektrik nakil hattı ile şirketimizin enerji güvenliği artırılıyor. Ayrıca PETKİM Enerji Santralı üzerinden gelen HS hattı sayesinde (HS) buhar akışının sağlanması ile Rafineri’de birçok devre dışı kalma olayının önüne geçiliyor.

Çevre Dostu Ar-Ge Projeleri

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapıyoruz. Başta enerji verimliliği olmak üzere sektöre ilham olacak birçok konuda öncü projeler geliştiriyoruz.
Kükürt Üretim Ünitesinde Atmosfere Atılan Buharın Geri Kazanımı Projesiyle saatte 34 ton geçirilen LP buharının HP başlığına beslenmesini sağlıyoruz. Proje kapsamında atmosfere atılan kızgın buhar rafineri buhar balansına geri kazandırılıyor. Çalışmanın yıllık 50 bin ton CO2 emisyonu azaltacağı ön görülüyor.
HCU Flarelarında Yakıt Gazı Optimizasyonu Projesi ile hidrojen parçalama ünitesinde (HCU) flareye gönderilen yakıt gazı miktarını azaltıyoruz. PCV set değerlerini düşürerek hacimsel debiyi artırıyor, yakıt gazından tasarruf sağlıyoruz. Çalışma ile yıllık bin ton CO2 emisyon azaltımı hedefliyoruz.
Tükettiğimiz enerjiyi azaltmaya odaklanıyoruz. Bunlar arasında “Hava Üretim Ünitesinde Hava Kompresörünün Yüksüz Modda Çalıştırılması” kilit önemde. 2021 yılında başlattığımız uygulama kapsamında, enstrüman hava üretim sahasında çalışan elektrik kompresörünü yüksüz moda alarak toplamda 5.154 MW enerji tasarrufu sağladık. Bu sayede 4 bin ton CO2 emisyonu kazancı elde ettik.
Hidrojen Denge Optimizasyonu Projesi ile hidrojen üretim ünitesinde optimizasyonlar gerçekleştirerek hidrojen hidrojen yakımına bağlı kayıpların önüne geçtik. Ayrıca fuel gaz CCR (Continuous Catalyst Regeneration) ünitesi beslemesine gönderilen hidrojenin sürekli takibini sağladık. Proje kapsamında 2021 yılında toplamda 942 ton hidrojen tasarrufu ve 6 bin ton CO2 emisyonu kazancı sağladık.
HCU ünitesinde gerçekleştirdiğimiz Isıtma Buharı Miktarının Minimize Edilmesi Projesi yüksek verimlilik sağladığımız çalışmalar arasında bulunuyor. Hidrojen parçalama işlemi sırasında buhar türbinli pompanın bekleme konumundayken sıcak kalması gerekiyor ve bu da önemli ölçüde buharın tüketilmesine sebep oluyor. Ancak 2020 yılında hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde harcanan buhar miktarını azaltarak toplamda 8 ton/s buhar tasarrufu sağladık.
2020’de hayata geçirdiğimiz HGU Ünitesine Gelen Demineralize Suyun Isıtılması Projesi ile enerji alanında önemli kazanımlar elde ettik. Proje kapsamında proses gazının sahip olduğu atık ısıdan faydalanarak demineralize suyun ısıtmasını sağladık. Bu sayede su ve elektrik tüketiminden önemli ölçüde tasarruf ettik. Halen devam etmekte olan bu yöntem sayesinde yıllık 10 kton emisyon azaltımı sağlıyoruz.

Doğal Kaynakların Korunması

Operasyonlarımızın biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. İnşaat sürecinden itibaren aynı bilinç ve kararlılıkla doğal kaynakların korunması için çalışmalar yürütüyoruz.
Limanımızın inşaatı sırasında Deniz Biyoçeşitliliği Yönetim Planı çerçevesinde oluşturulan Deniz Canlılarını İzleme Programı’nı hayata geçirdik. Yine aynı dönemde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin desteğiyle deniz çayırlarının korunması ve periyodik sayımlarla izlenmesi konusunda öncü bir çalışma yürüttük. Bölgeye özgü bir deniz bitkisi olan Posidonia Oceanica’ların yaşam alanlarının düzenli takibini ve habitatlarındaki olası gerileme durumlarının engellenmesini sağladık. İzleme süresince uydu görüntülerinden ve deniz dibine yerleştirilen tesviye kazıklarından yararlandık.
Ege Orman Vakfı iş birliği ile Aliağa Güzelhisar Köyü’nde ağaçlandırma çalışmaları yürüttük. Çalışma kapsamında 13.150 Mavi ve Kara Servi, 1.000 adet Akasya olmak üzere toplam 14.150 fidan dikimi gerçekleştirdik. Bunların yıllık bakımlarının takibini düzenli olarak yürütüyoruz.
Yeraltı sularına ve denize ulaşabilecek her türlü petrol veya kimyasal döküntünün önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Yükleme ve tahliye işlemleri öncesinde iskelemize yanaşan gemilerin etrafının bariyer ile çevrilmesini sağlıyoruz. Pre-booming adı verilen bu işlem sayesinde, gemilerden kaynaklanabilecek olası döküntüler, bariyerler ile sınırlandırılarak alıcı ortama yayılımı önleniyor. Ayrıca döküntüleri önlemek için Aliağa Yarımadası'nda görevlendirilmiş olan Denizel Acil Müdahale Firması’na gerekli durumlarda personel desteği veriyoruz.

Robotik Süreç Otomasyonu

Altyapımızı Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisini kullanarak optimize ediyoruz. Devreye aldığımız dijital asistanlar sayesinde operasyonel yükleri azaltıyor ve zaman yönetiminde verimlilik sağlıyoruz. Otomasyon süreçlerinin bir diğer basamağında eğitim programları bulunuyor. Citizen Developer Pilot programı ile çalışanlarımıza kendi dijital asistanlarını oluşturma yetkinliği kazandırırken RPA ihtiyaçlarına çözüm üretebilecekleri eğitimler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde pilot programın daha da geliştirilerek şirket içinde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

“Mevcut En İyi Teknikler”

STAR Rafineri, mühendislik tasarımı aşamasında en ileri teknolojiler ve bunların uygulanış biçimleri anlamına gelen ‘En İyi Mevcut Teknikler’ kuruldu.

Bizimle İletişime Geçin

Talep, istek ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin