Karbonsuz Geleceğe
Giden Yol

Karbonsuz Geleceğe
Giden Yol

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Düşük karbonlu enerjiye geçişte petrol şirketlerine önemli görevler düşüyor. Biz de yarattığımız etki ve gücün farkında olarak üzerimize düşen sorumluluğu alıyor, sürdürülebilirlik stratejimiz odağında temiz bir geleceğe rehberlik ediyoruz.

SOCAR Türkiye’nin güçlü vizyonu altında geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belirlediği Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, GRI Standartları ve paydaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz.

Enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, kaynak kullanımı, atık yönetimi, temiz enerji çözümleri gibi konularda en son teknolojilere yatırım yaparak operasyonel kabiliyetimizi güçlendiriyoruz.

Ekonomik kalkınmadaki rolümüzü biliyoruz. Üretim esnekliğimiz ve gelişmiş çözümlerimiz ile sanayinin gelişimini destekliyoruz.

Sürdürülebilirliği her yönüyle ele alıyoruz. Yalnızca finansal ve çevresel etkilerimizi değil sosyal etkilerimizi de en iyi şekilde yöneterek topluma dokunan faydalı projeler hayata geçiriyoruz.

Yürüttümüz stratejik süreçlerde 4 temel öncelik üzerinde duruyoruz

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Destekliyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadelede risk ve fırsatları ön görebilmek için uluslararası çapta tanınırlığı olan anlaşmaları rehber alıyoruz. Faaliyetlerimizi yürütürken Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsiyor; bunlar arasında öncelikli olarak 8 küresel hedefe odaklanıyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Talep, istek ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin