Ürün Kataloğu

Ürün Kataloğu

İleri teknolojilerle donatılmış tesisimizde farklı özelliklerdeki ham petrol türlerini işleyebiliyor, ürün portföyümüzü sürekli olarak genişletiyoruz. Yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerimizle bugün ülkenin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yaklaşık %25’ini karşılıyoruz.

Etkin üretim optimizasyonumuz ile ülke sanayisine yönelik stratejik ürünler geliştiriyoruz. Petrokimya sektörü için önemli hammaddeler olan reformat ve naftanın yanı sıra cari açığın en önemli bileşenlerinden olan motorin, jet yakıtı, LPG, kükürt ve petrokok gibi ürünlerin kesintisiz üretimini sağlıyoruz. Türkiye’nin lider petrokimya üreticisi PETKİM’in temel hammadde tedarikçisiyiz.

LPG

Yanıcı özelliğe sahip sıvılaştırılmış petrol gazı

Dizel

Dizel motorlarda kullanılan yakıt türü

Jet Yakıtı

Gaz türbinli motorlarla çalışan havacılık yakıtı

Reformat

Katalitik dönüştürme yöntemiyle üretilen petrokimya ürünü

Nafta

Petrolün damıtılmasıyla üretilen petrokimya sektörünü başlıca hammaddesi

Petrokok

Kükürt içeren endüstriyel yakıt

Kükürt

Ametal formunda kimyasal bir madde